Zapraszamy serdecznie do obejrzenia niezwyklego filmu o naszych WTZ. Film powstał w ramach dofinansowania z Programu KULTURALNI NIEPEŁNOSPRAWNI nr OS.524.2.30.2020 z Powiatu Kościańskiego. Niestety nie dane nam było spotkać się na żywo dlatego powstał pomysł fimu, aby udostępnić go szerszej publiczności.

Autorką filmu jest pani Katarzyna Perkowska

Informujemy, iż Powiat Kościański otrzymał grant w łącznej kwocie 303 141,49 zł na wsparcie:
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie: 173 506,50 zł
- Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie: 63 218,43 zł
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie: 16 200,00 zł
- Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w kwocie: 50 216,56 zł

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

pdf

Podglądamy dziś pracownię doradztwa zawodowego:) Co tam się wyprawia, a jak przyjemnie pachnie :)

  • warsztat
  • warsztat2
  • warsztat3