Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kościanie powstały w 1995 roku przy Zarządzie Miasta Kościana, a uruchomiono je w lokalu po byłym Miejskim Żłobku. Prace adaptacyjne rozpoczęto od 1.06.1995 roku, a 21.09.1995 roku nastąpiło oficjalne otwarcie. Do WTZ zakwalifikowano 17 osób i utworzono trzy pracownie: gospodarstwa domowego, plastyczno- krawiecką, stolarsko-ślusarską. Funkcję kierownika do roku 2007 sprawowała pani Renata Smelkowska.
     Obecnie Warsztaty działają przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Światło Nadziei", a funkcję kierownika sprawuje pani Anna Hryniewicz-Szulc. Do placówki uczęszcza 35 uczestników z Kościana i okolic.
      Terapia prowadzona jest w następujących pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, kulinarnej, plastycznej, krawieckiej i rękodzieła , doradztwa zawodowego oraz multimedialnej. Uczestnicy korzystają również z rehabilitacji, wsparcia psychologa i muzykoterapii.
 W warsztatach realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej .Terapia w WTZ ma na celu poprawę zaradności osobistej uczestnika i sprawności psychofizycznej, przygotowuje do pełnienia ról społecznych i zawodowych.
Uczestnicy naszych warsztatów mają do dyspozycji 7 pracowni, w których realizują swoje pasje, odkrywają nowe umiejętności i zdobywają doświadczenie zawodowe. Zapraszamy w podróż po naszych pracowniach.