swiatlo nadziei

Celem stowarzyszenia jest:

- opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami,
- rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej,
- upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego,
- popularyzowanie stosownych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
- upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych
- przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym.
- prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej.
- ochrona zdrowia poprzez propagowanie sportu i rekreacji.
- prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
- działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
- zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
- rozwijanie i promowanie idei wolontariatu.

Zapraszamy na stronę stowarzyszenia "Światło Nadziei"